udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370
 

Naša misija i ciljevi Udruge

Naša misija  definirana je kroz ciljeve Udruge koji su navedeni u Statutu Udruge. A prema njima Udruga podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa zakonom i drugim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruga i osnovana.

Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

-       uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece i osoba s posebnim potrebama, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;

-       informiranje članstva i javnosti o problemima djece i osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji;

-       poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom i osobama s posebnim potrebama;

-       poticanje razvoja i osnivanje potrebnih obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih i zdravstvenih ustanova;

-       organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i slično;

-       organiziranje programa za djecu i osobe s posebnim potrebama u suradnji sa stručnjacima kao što su Dnevni centar, kulturne i sportske aktivnosti, igraonice  i slično;

-       izdavanje brošura, biltena, časopisa, multimedijalnih sadržaja, kao i sadržaja na web portalu i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruge;

-       rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvaliteta života djece i osoba sa posebnim potrebama i njihovih obitelji.

 

Iz navedenog proizilazi da je osnovna misija naše Udruge djeci s poteškoćama u razvoju osigurati ravnopravan položaj u društvu. Prije svega poštivanjem ljudskog dostojanstva svakog čovjeka.

Nadalje, kroz svoje aktivno članstvo u udruzi roditelji djece s posebnim potrebama uz pomoć članova prijatelja iniciraju različite vidove rehabilitacije, edukacije i pružanje informacija za javnost čime u isto vrijeme mijenjaju predrasude socijalne okoline prema osobama s posebnim potrebama radi poboiljšanja kvalitete života.