udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370

UDRUGA ANGELUS: Uspješno proveden još jedan projekt

Vrijedni Upravni odbor udruge Angelus iza leđa je ostavio još jedan svoj projekt. Naime, početkom godine planirano je unapređenje uvjeta rada kroz realizaciju projekta "Jačanje kapaciteta Dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama". U tu svrhu Udruga je aplicirila po javnom pozivu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u cilju namicanja sredstava za provedbu projekta.

Projekt je zavrijedio pažnju i Udruga Angelus je uvrštena među one čiji je projekt prošao. Nažalost, sredstva dobivena od Središnjeg državnog ureda za Hrvatre izvan RH nisu bila dostatna za implementaciju cjelovitog projekta.

Zbog toga se prišlo u potragu za drugim donatorima kako cjeloviti projekt ne bi bio ugrožnen.

Naime, projekt je podrazumijevao nabavku logopedskog seta Behringer za potrebe logopedskog kabineta te nabaku računala i tableta za program unapređenja ineraktivne edukacije. Uz to planirana je i nabavka adekvatnog softvera za interaktivnu ploču kako bi se unaprijedila interaktivna edukacija djece sa smartborad rješenjem kojeg udruga koristi već godinu dana.

Kako smo već pisali Turska agencija sa suradnju i koordinaciju TIKA s podružnicom u Sarajevu donirala je udruzi Angelus logopedski set Behringer i na taj način uzela je veliki udjel u provedbi našeg projekta.

Sredstva od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske su ostala za nabavku računalne opreme. Dio troška podnijela je Udruga Angelus svojim sredstvima i financijska konstrukcija je zatvorena.

Za nabavku tableta pobrinuli su se naši prijatelji i sumještani koji su na trenutačnom radu u Austriji, što smo objavili u našim ranijim objavama.

Od svih zadataka iz projekta na udruzi je ostalo da osigura potreban softver za interaktivnu ploču što i nije predstavljalo veliki problem jer je u cijelom projektu ova stavka i najjeftinija te je udruga ovaj dio financirala vlastitim sredstvima.

Time je zaokružena jedna cjelina i planska zadaća koja je planirana na početku godine uspješno je realizirana.

Vidno su unaprijeđeni uvjeti rada i udruga je osnažila u svojim kapacitetima te će i u narednim godinama moći spremnije odgovoriti na zadatke i izazove koji budu stavljeni pred nju.

 

Upravni odbor

Udruga Angelus

U REALIZACIJI OVOG PROJEKTA SUDJELOVALA JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PREKO SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

 

drzavni ured logo