udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370
 

Međunarodni dan volontera

dan volontera 450Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera.

Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

MOTIV

Motivi za volonterski rad izraz su visoke svesti i spremnosti da se odgovori na potrebe drugih i unapredi život u svojoj zajednici. Pored saznanja da čine nešto za "pravu stvar", volonteri su u prilici da dobiju nova iskustva, znanja i veštine i da ostvare nova prijateljstva i kontakte, kao i da iskoriste mogućnost stručnog usavršavanja i ličnog napredovanja.

Volonteri UN promovišu ideale volonterizma u celom svetu, pomažući najsiromašnijim i manje razvijenim zemljama.

40.000 VOLONTERA U BIH

“Širom svijeta 1,2 milijarde mladih imaju nevjerojatan potencijal za rješavanje izazova i pokretanje promjena. Volontiranje mladim ljudima pruža priliku da steknu poslovne vještine, jačaju svoje liderske kapacitete, te aktivno doprinesu svojim zajednicama i globalnom društvu”, izjavio je Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija.

Samo tokom 2013. godine u Bosni i Hercegovini su dvije “Let’s Do It” akcije okupile preko 40.000 volontera, sa istom željom da pomognu stvaranju boljeg okruženja i da zaštite prirodu cijele BiH.