udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370
 

Što znači biti volonter?

volonteri 2Riječ volonter (franc.volontaire) označava osobu koja besplatno obavlja neku službu, dakle volontirati znači besplatno služiti. U svijetu su volonterstvo i volontiranje definirani na različite načine i imaju različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji volonterski rad neplaćeno, nekarijerističko, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima.

Na razini Federacije BiH postoji i Zakon o volontiranju u FBiH koji po pitanju značaja volntiranja kaže sljedeće: "Volontiranje je aktivnost od interesa za Federaciju BiH kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva."

Prema istom Zakonu definiraju se pojmovi i definicija volontorinja:

a) Volontiranje - dobrovoljno ulaganje ličnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se bez naknade obavljaju usluge ili aktivnosti za opće dobro u Federaciji BiH.
b) Dugoročno volontiranje - obavljanje volontiranja dužeg od 240 sati u najmanje 3 mjeseca bez prekida, u skladu sa zakonom.
c) Međunarodno volontiranje - volontiranje koje je sastavni dio programa međunarodne razvojne saradnje, a obavljaju ga volonteri koji svoje prebivalište imaju van Bosne i Hercegovine, kao i strani volonteri u Bosni i Hercegovini.
d) Usluge i aktivnosti za opće dobro - socijalna briga, građanske aktivnosti, obrazovne, kulturne, naučne, sportske, zdravstene aktivnosti, aktivnosti razvojne saradnje, zaštite okoliša, pomoć kod elementarnih nepogoda, istraživačke aktivnosti, aktivnosti za promociju volontiranja i druge slične aktivnosti.
e) Ministarstvo pravde - nadležno ministarstvo za provođenje zakona je Federalno ministarstvo pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde).
f) Institucija za evidentiranje volontiranja - pravno lice ovlašteno od Ministarstva pravde da prikuplja i obrađuje podatke o volontiranju.
 

Volonter i maloljetni volonter

* Volonter je, u skladu s odredbama Zakona o volontiranju u FBiH, fizičko lice s poslovnom sposobnošću ili umanjenom poslovnom sposobnošću koje volontira u Federaciji BiH.
* Maloljetni volonter je lice od 15 do 18 godina na kojeg se primjenjuju posebni principi zaštite maloljetnih volontera u skladu s članom 11. Zakona o volontiranju u FBiH.
 

Organizator volontiranja

Prema članu 6. stavku "c" Zakona o volontiranju, između ostalih, organizator volontiranja može biti "pravno lice registrirano u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ili Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH." Stim da organizator volontiranja mora biti akreditiran od Ministarstva pravde za organiziranje dugoročnog volontiranja, u skladu s članom 26.

Princip dobrovoljnosti i solidarnosti volontiranja

Volontiranje se obavlja slobodnom voljom volontera iz razloga solidarnosti, a u skladu sčlanom 2. Zakona o volontiranju FBiH.
 
Kompletan Zakon o volontiranju u FBiH u PDF formatu možete vidjeti ovdje i isti je dostupan za download.