udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370
 

Udruga Angelus na konferenciji ”Život u obitelji – najbolji interes djeteta” u Sarajevu

U Sarajevu je održana Konferencija ”Život u porodici – najbolji interes djeteta”. Cilj konferencije je predstavljanje i repliciranje dobrih praksi i razvoj usluga s posebnim fokusom na porodice sa djecom koje imaju poteškoće u razvoju.

Konferenciju je organiziralo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u sklopu programskih aktivnosti obilježavanja Dječije nedjelje za 2015. godinu, uz podršku UNICEF-a BiH i u saradnji sa dugogodišnjim partnerima Save the Children, SOS Dječija sela BiH, World Vision BiH i Hope and Homes for Children BiH.

“Svi ćemo se ovdje složiti da je u najboljem interesu svakog djeteta da bude u porodici. Nažalost, praksa često pokazuje kako najbolji interes djeteta nije uvijek ispoštovan. Naša obaveza je da radimo na ispunjavanju svih dječijih prava, pa tako i prava djeteta da živi u porodici. Nadam se da ćemo mi koji smo ovdje danas jednog dana moći kazati da je institucionalizacija djece, posebno djece spoteškoćama, prošlost”, kazao je na otvaranju Konferencije dr. Ayman Abulaban, predstavnik UNICEF-a Za BiH.

ruzica hajra sarajevo 600

Federalni ministar rada i socijalne politike Milan Mandilović izrazio je zadovoljstvo velikim brojem učesnika Konferencije.

“Vidim mnogo onih koji svakodnevno rade na tome da djeca rastu u što boljem okruženju, ovdje ćemo čuti primjere dobre prakse, prijedloge ali i konkretne korake ka unaprjeđenju”, kazao je ministar Mandilović potcrtavajući značaj saradnje ministarstva i lokalnih nivoa vlasti sa organizacijama kao što su UNICEF, Save the Children, SOS Dječija sela BiH, World Vision BiH i Hope and Homes for Children BiH.

Jasna Hodžić, direktorica međunarodne organizacije “Hope and Homes for Children” za BiH, iznijela je podatke o trenutnom stanju u FBiH kad su u pitanju porodice pod rizikom od razdvajanja.

“U prošloj godini 51 centar za socijalni rad evidentirao je 416 porodica pod rizikom od razdvajanja u kojima je 1010 djece – 540 dječaka i 470 djevojčica. U 30 centara za socijalni rad nisu nam mogli obezbijediti tražene podatke. Kao glavne rizikofaktore za razdvajanje porodice istraživanje je pokazalo nezaposlenost i siromaštvo”, kazala je Jasna Hodžić skrenuvši posebnu pažnju na problem raznolikosti u interpretaciji porodica u riziku od razdvajanja u zavisnosti od centra i nejasno definirane kriterije...

Na konferenciju su pozvani predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava socijalne zaštite, centara za socijalni rad, institucija za zbrinjavanje djece, međunarodnih i nevladinih organizacija.

hajra sarajevo koferencija 600

Izneseni su neki od pozitivnih primjera dobre prakse sa lokalnih nivoa o kojima su govorili sami akteri.

S konferencije su odaslane glavne preporuke i prijedlozi: Odrastanje u stimulativnom i sigurnom okruženju djeci daje najbolju osnovu za razvoj punog potencijala; Prevencija razdvajanja porodica košta manje nego zbrinjavanje djece u specijaliziranim ustanovama, ulaganje u porodicu mora biti prvi izbor; Prevencija razdvajanja porodica treba uključiti multidisciplinaran pristup i voditi računa o svim članovima porodice; Neophodno je obezbijediti porodicama dostupnost socijalnih usluga kao što su dnevni centri; Potrebno je uspostaviti evidenciju porodica pod rizikom od razdvajanja uz jasno definirane kriterije, kako bi se djelovalo na najizraženije/najbrojnije rizike; Kako mnogi projekti daju rezultate ali prestankom finansiranja od stranenevladinih organizacija prestaju, vladin sektor sa kojim se najčešće radi u partnerstvu trebao bi kroz svoje budžete nastaviti sa podrškom uspješno evaluiranim projektima; Resorna ministarstva sa svih nivoa vlasti treba da razvijaju politike i programe koji će doprinijeti razvoju i unapređenju prevencije porodica pod rizikom od razdvajanja.

 

zasvakodijete.ba - PeD/ANGELUS.ba